Kohkorya Resort Rooms & Rates

ห้องพัก

เรือนชวนชมเพลิน (Chuan Chom Pleon)

Standard 1,200 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
Suite 1,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

 

เรือนชมสวน (Chom Suan)

ราคา 1,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนดาวชมเดือน (VILLA)

ราคา 1,800 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพเริงวาวี A (Rengwawee A)

ราคา 2,500 บาท พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพเริงวาวี B (Rengwawee B)

ราคา 2,500 บาท พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพเริงวาวี C (Rengwawee C)

ราคา 2,500 บาท พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพเริงวาวี D (Rengwawee D)

จำนวน 4 ห้อง ราคา 2,500 บาท/ห้อง พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพเริงวาวี J (Rengwawee J)

ราคา 2,500 บาท/ห้อง พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนดีลักซ์ (Deluxe Building)

 

ห้อง Twin V

ราคา 2,800 บาท/ห้อง พักได้ 2-3 คน พร้อมอาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เรือนแพสัมมนากอบัวแก้ว (Seminar room) ขนาดจุตั้งแต่ 60-200 ท่าน

พร้อมอุปกรณ์สำหรับการประชุมสัมมนาครบ ครัน ระบบเสียง โปรเจ็คเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้การประชุมท่านราบรื่น มีประสิทธิภาพ


สำหรับท่านที่ต้องการมาเยือนเราในลักษณะหมู่คณะหรือสัมมนา สามารถติดต่อข้อมูลราคาพิเศษและประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่
คุณเก๋ 083 315 6211 

เรารอท่านอยู่ทุกเวลาค่ะ